Zwyczajne zgromadzenie wspólników w sp. z o.o.

Obowiązkiem zarządu sp. z o.o. jest zwołanie raz do roku zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

I tak, zwyczajne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Czyli jeśli standardowo rok obrotowy trwa w spółce od 1 stycznia do 31 grudnia, to zgromadzenie powinno się odbyć do końca czerwca roku następnego.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia powinno być: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty (przy czym umowa spółki może wyłączać tą kompetencję zgromadzenia) oraz udzielenie członkom organów (zarząd oraz jeśli jest rada nadzorcza lub komisja rewizyjna) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

Podkreślenia wymaga, że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu mogą być głosowane wszelkie inne uchwały, które co do zasady byłyby przedmiotem nadzwyczajnego zgromadzenia, gdyby były rozpatrywane w innym czasie, np. o zmianie składu zarządu czy zmianie umowy spółki.

O planowanym zgromadzeniu wspólników zarząd zawiadamia przesyłką poleconą co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym zgromadzeniem. Możliwe jest też zawiadomienie przez pocztę e-mail jeśli wspólnik wyraził na to zgodę na piśmie. Zawiadomienie zawiera dane o dacie i miejscu zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz gdy przedmiotem zgromadzenia będzie zmiana umowy spółki, to projekt tej zmiany.

W praktyce, gdy spółka nie jest dużym podmiotem, a wspólnicy są w stosunkach towarzyskich, zwykle nie informuje się o zgromadzeniu w sposób formalny, lecz zwołuje się je ad hoc (nieformalnie), warunkiem jest wtedy reprezentowanie na zgromadzeniu 100 % kapitału zakładowego. Wówczas możliwe jest głosowanie nad uchwałami nieobjętymi porządkiem obrad i bez formalnych zawiadomień, pod warunkiem że żaden ze wspólników nie sprzeciwia się takiej formie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.