Podział zysków i strat w SPÓŁCE CYWILNEJ.

Kontynuując tematykę spółki cywilnej, dzisiaj kilka słów o udziale w zyskach i stratach.

Udział w zyskach co do zasady w spółce cywilnej jest równy dla wszystkich wspólników, niezależnie od wartości wniesionych przez nich wkładów a nawet niezależnie od tego, czy dany wspólnik w ogóle wniósł jakikolwiek wkład do spółki.

W umowie spółki można jednak odmiennie ukształtować udział w zyskach poszczególnych wspólników. Nie ma tu jednak całkowitej dowolności. Żaden wspólnik nie może być bowiem wyłączony od udziału w zysku. Za niedopuszczalne uznać należy też takie ograniczenie, które w praktyce oznaczałoby wyłączenie od udziału w zysku.

Jeśli natomiast chodzi o udziału w stratach to jest on taki jak wysokości udziału danego wspólnika w zyskach. Jeżeli zatem nie zmodyfikowano zasady równego udziału w zyskach to również wszyscy wspólnicy ponoszą równy udział w stratach. Jeżeli natomiast w umowie spółki ukształtowano udział w zyskach odmiennie, to wspólnicy partycypują w stratach w tym samym stopniu.

Podobnie jednak jak przy zyskach, umowa pomiędzy wspólnikami może ukształtować inaczej udział w stratach przez poszczególnych wspólników.

Umowa spółki może natomiast odmiennie niż przy podziale zysku przewidywać, że dany wspólnik zostaje wyłączony całkowicie od udziału w stratach.

Wyłączenia od udziału w stratach nie należy mylić z odpowiedzialnością za długi spółki ! Wspólnicy wyłączeni od udziału w stratach nadal odpowiadają wobec wierzycieli za zobowiązania spółki tak jak wspólnicy nie wyłączeni. Wyłączenie od udziału w stratach nie zmienia też solidarnego i osobistego charakteru tej odpowiedzialności.

Zasadą jest, że każdy wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki. W drodze wyjątku od tej zasady wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków na koniec roku obrachunkowego ale tylko w przypadku gdy spółka została zawarta na czas dłuższy. Będzie to w praktyce zasadą, bo bardzo rzadko spotyka się spółki zawarte na krócej niż jeden rok obrotowy.

Jeżeli spółka jest zawarta na dłużej niż jeden rok obrotowy to traktujemy ją jak zawartą na czas dłuższy.

Prawo to przysługuje wspólnikowi z mocy ustawy i nie może zostać wyłączone umową spółki lub uchwałą wspólników.

Oczywiście w trakcie roku wspólnicy wypłacają sobie zaliczkowo dochód, który rozliczą na koniec roku.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.