Oddelegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do zarządu.

Do kompetencji rady nadzorczej należy między innymi delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu.

Obecnie można delegować członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu wtedy, gdy:

– członkowie zarządu zostali odwołani,

– złożyli rezygnację

– z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

Chodzi więc z jednej strony o sytuacje stałej niemożności (odwołanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie, rezygnacja) oraz sytuacje przejściowe (np. zawieszenie w czynnościach członka zarządu).

Wówczas rada nadzorcza może podjąć uchwałę o oddelegowaniu jednego lub kilku swych członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu co należy zgłosić sądowi rejestrowemu celem wpisania do rejestru przedsiębiorców. Skutkiem tego jest zawieszenie tej osoby od udziału w radzie i jej pracach, a także zawieszenie jej prawa do wynagrodzenia za pełnione pierwotnie funkcje w radzie nadzorczej. Delegowany członek otrzymuje bowiem wynagrodzenie ustalone dla zastępowanego przez niego członka zarządu. Ponadto taką osobę od czasu oddelegowania obowiązuje zakaz działalności konkurencyjnej członka zarządu. Oddelegowany członek rady nadzorczej nie przestaje być jej członkiem, jednakże z uwagi na zawieszenie jego praw z tytułu oddelegowania, przejmuje on obowiązki i prawa przysługujące członkowi zarządu.

Oddelegowanie może mieć miejsce na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.  Po tym okresie uprawnienia oddelegowanego wygasają i powraca on do wcześniej wykonywanych przez siebie czynności w radzie nadzorczej.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.