Majątek wspólników SPÓŁKI CYWILNEJ.

Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. Powtarzam to przy każdej okazji omawiania tej spółki gdyż większość przedsiębiorców o tym zapomina. W związku z tym mówiąc o majątku wspólników służącym do prowadzenia spółki lepiej posługiwać się określeniem „wspólny majątek wspólników” zamiast „majątek spółki”.

Wspólność ta nazywa się wspólnością (współwłasnością)  łączną. Polega ona na tym, że udziały wspólników w majątku wspólnym nie są oznaczone w żaden sposób. Nie ma określonego żadnego ułamka co oznacza, że każdy jest tak samo uprawniony do całego majątku. Co ważniejsze nie ma zależności pomiędzy wniesieniem wkładu a udziałem w majątku wspólnym. Wartość udziału nie zależy od wartości wkładu a nawet od jego wniesienia. (informacje o wkładzie znajdziesz TUTAJ).

Innymi słowy jeśli w umowie ustalicie np. że jeden wspólnik wniósł 10 tys zł a drugi 100 tys zł to i tak majątek niezależnie od tego jest w takim samym stopniu wspólny. Co więcej, żaden wspólnik nie może rozporządzać swoim udziałem w majątku wspólnym ani w poszczególnych jego składnikach. Nie może go m.in. sprzedać ani darować. Co za tym idzie niedopuszczalne jest również przeniesienia prawa do członkostwa w spółce w przeciwieństwie do np. możliwości sprzedaży udziałów w spółce z o.o. W związku z powyższym nie można dzielić takiego majątku w czasie trwania spółki. Podział majątku umożliwia dopiero rozwiązanie spółki

Konsekwencją powyższego jest niedopuszczalność egzekucji z udziału poszczególnych wspólników.   Jeśli ktoś chce prowadzić egzekucję z praw i rzeczy należących do współwłasności łącznej wspólników musi dysponować wyrokiem czy też innym tytułem wykonawczym opiewającym na wszystkich wspólników. Innym sposobem jest wypowiedzenie spółki przez wierzyciela, ale o tym już innym razem

Na koniec wpisu uwaga ogólna – współwłasność łączna może powstać tylko z określonych stosunków prawnych na podstawie przepisów regulujących te stosunki. Takim stosunkiem poza umową spółki cywilnej może być np. małżeństwo albo stosunek spółki jawnej lub komandytowej.

Zupełnie na marginesie dodam jeszcze, że umowa spółki może w pewnym stopniu zabezpieczyć osoby żyjące w konkubinacie. Poprzez jej założenie powstanie współwłasność łączna czyli taka jak w małżeństwie. Pamiętaj jednak, że działalność spółki jest   oparta na celu gospodarczym a w konkubinacie choć cel gospodarczy może występować to nie ma on decydującego znaczenia. Umowa spółki cywilnej zabezpieczy więc tylko ten cel, nie zabezpieczy natomiast celów osobistych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.