Księga udziałów w sp. z o.o.

Kodeks spółek handlowych oraz inne przepisy szczególne (np. ustawa o KRS, ustawa o rachunkowości) nakładają szereg obowiązków na spółkę z o.o.

Pierwszy obowiązek jaki można wymienić polega na prowadzeniu przez zarząd sp. z o.o. tzw. księgi udziałów. Jest to dokument, w którym wpisuje się imię i nazwisko albo nazwę (gdy jest np. inna spółka) wspólnika, siedzibę albo adres wspólnika, liczbę posiadanych udziałów, ustanowienie zastawu lub użytkowania na udziałach i wykonywanie głosu przez zastawnika lub użytkownika oraz wszelkie zmiany osób wspólników lub przysługujących im udziałów (np. wykreślenie dawnego właściciela udziałów i wpisanie nabywcy udziałów).

Księga powinna być dostępna w siedzibie spółki, a każdy wspólnik ma prawo ją przeglądać. Z kolei, treść księgi udziałów jest podstawą sporządzenia listy wspólników spółki, na której znajdują się te same dane co w księdze udziałów, z tym zastrzeżeniem, że lista wskazuje tylko aktualnych udziałowców oraz dane o ewentualnym zastawie lub użytkowaniu udziałów. Zarząd spółki po każdym wpisaniu zmiany w księdze udziałów, sporządza nową listę wspólników i składa ją do rejestru KRS.

Co ważne, lista ta musi być podpisana przez wszystkich członków zarządu. Poza listą wspólników należy zgłosić zmianę w rejestrze, gdy któryś z wspólników na skutek zmiany nabywa 10 % udziałów albo więcej albo też „spadnie” poniżej 10% progu udziałów. W odpisach KRS widoczni są bowiem tylko wspólnicy posiadający 10% udziałów albo więcej (pozostali znajdują się na liście wspólników w aktach rejestrowych).

Księga może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W żadnym przepisie nie wskazano wymogu co do podpisania księgi udziałów przez zarząd czy opatrzenia jej pieczęcią.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.