Księga protokołów

Kontynuując cykl wpisów na  temat obowiązków w sp. z o.o., poruszę  kwestię kolejnej księgi, zwanej księgą protokołów.  Jest to  dokument, w którym powinny się znaleźć wszelkie uchwały zapadające na zgromadzeniach wspólników spółki, które nadto powinny być podpisane co najmniej przez przewodniczącego i protokolanta. Jeżeli natomiast zgromadzenie wspólników protokołowane jest przez notariusza, wówczas do księgi załącza się wypis protokołu notarialnego.

Co powinien zawierać protokół?  W skrócie powinien uwzględniać opis przebiegu zgromadzenia, a dokładniej: dane o prawidłowości zwołania zgromadzenia, zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał, zgłaszanych wnioskach oraz głosowanych uchwałach wraz z podaniem ilości głosów za, przeciw i wstrzymujących się, informacje o zgłoszonych sprzeciwach i ewentualnej tajności głosowania. Co ważne, do protokołu załącza się też listę obecności obejmującą spis udziałowców, pełnomocników, członków zarządu i innych obecnych osób. Zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników.

Każdy ze wspólników ma prawo przeglądać księgę protokołów oraz żądać wydania mu z niej wypisów uchwał, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez zarząd.

Forma księgi protokołów. O tym, czy będzie to segregator, teczka czy nawet zwykły zeszyt, decyduje zarząd. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10.04.2014 r. I CSK 406/13 wypowiedział się co do księgi protokołów, stwierdzając, że wobec milczenia art. 248 k.s.h. na temat formy księgi protokołów, może być ona prowadzona w formie dowolnej. Istotne jest aby znajdowały się w niej wszystkie uchwały podjęte przez wspólników.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.