Dla kogo spółka komandytowa ?

Spółka komandytowa jest doskonałym rozwiązaniem jeśli chcą się połączyć biznesowo osoby preferujące aktywne prowadzenie działalności i akceptujące pewne ryzyko z tymi, które chcą pozostać pasywne i lubią maksymalnie ograniczać ryzyko.

Mówiąc potocznie, najczęściej jest to połączenie kapitału z pomysłem. Jeden ma pieniądza, drugi wie co z nimi zrobić.

Spółka komandytowa to spółka osobowa. Nie posiada osobowości prawnej, posiada natomiast podmiotowość prawną. Oznacza to, że Spółka może nabywać we własnym imieniu prawa, np. własność nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywana.

Spółka komandytowa to bardzo ciekawy twór gdyż jak już wspomniałem wyżej umożliwia udział w biznesie osób chcących aktywnie uczestniczyć w działalności i tych, którzy chcą w zasadzie zaangażować tylko swój kapitał.

W spółce komandytowej funkcjonują bowiem dwie kategorie wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Ich pozycja w Spółce jest ukształtowana odmiennie.

Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym, on co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Czynne uczestniczenie w kierowaniu spółką przez komplementariusza jest jednak połączone z nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Komplementariusz odpowiada bowiem za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
Jest jednak i pozytywny aspekt tej odpowiedzialności, mianowicie jest to odpowiedzialność subsydiarna.
Oznacza to, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku komplementariusza, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Komandytariusz z kolei jest wspólnikiem pasywnym. Nie prowadzi spraw spółki i jej nie reprezentuje. Zazwyczaj ma kapitał, który chce zaangażować w przedsięwzięcie. W związku z tym, że nie prowadzi on spraw Spółki to i jego odpowiedzialności za jej zobowiązania została ograniczona. Komandytariusz odpowiada bowiem za zobowiązania tylko do określonej w umowie spółki kwoty tzw.sumy komandytowej. Jeżeli natomiast komandytariusz wniesie do spółki wkład o wartości co najmniej równej tej właśnie sumie komandytowej wówczas zwolniony jest od odpowiedzialności osobistej.

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną.

To kolejne ciekawe rozwiązanie ! O jego zastosowaniu z pewnością jeszcze tu przeczytasz.

Myślę, że oczywiste wydaje się przy tym, że jedna osoba nie może być jednocześnie komplementariuszem i komandytariuszem.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.