Przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę.

Może się zdarzyć tak, że prowadzenie działalności jednoosobowej nie będzie już adekwatne do rozmiarów firmy i odpowiedzialności z jaką się ona wiąże. Nie trzeba w takim wypadku zakładać nowego podmiotu. Może okazać się, choć nie zawsze, iż korzystne będzie przekształcenie. … Czytaj dalej

Oddelegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do zarządu.

Do kompetencji rady nadzorczej należy między innymi delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu. Obecnie można delegować członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu wtedy, gdy: – członkowie zarządu zostali odwołani, – złożyli rezygnację – z … Czytaj dalej

Co to jest ta FIRMA ?

Firma to potoczne określenie na działalność. W takim znaczeniu użyłem ją w nazwie bloga. Chcąc jednak zająć się tworzeniem własnego biznesu pamiętać należy przede wszystkim jaka jest konotacja prawna słowa FIRMA. Przedsiębiorca działa pod firmą. Obecnie kwestie firmy reguluje Kodeks … Czytaj dalej

Nieformalne zgromadzenie w spółce akcyjnej.

Spółka akcyjna to najbardziej sformalizowana ze spółek ale również tutaj  można szybko zwołać walne zgromadzenie. Wymaga to niestety porozumienia pomiędzy wszystkimi akcjonariuszami. Zgodnie bowiem z art. 405 §  1 k.s.h. uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli … Czytaj dalej