Podział zysków i strat w SPÓŁCE CYWILNEJ.

Kontynuując tematykę spółki cywilnej, dzisiaj kilka słów o udziale w zyskach i stratach. Udział w zyskach co do zasady w spółce cywilnej jest równy dla wszystkich wspólników, niezależnie od wartości wniesionych przez nich wkładów a nawet niezależnie od tego, czy … Czytaj dalej

Prowadzenie spraw i reprezentowanie SPÓŁKI CYWILNEJ.

Każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Oznacza to , że każdy może i powinien podejmować wszelkie decyzje poczynając od gospodarczych , przez organizacyjne i finansowe aż po personalne. Wspólnicy mogą w umowie spółki inaczej … Czytaj dalej

Majątek wspólników SPÓŁKI CYWILNEJ.

Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. Powtarzam to przy każdej okazji omawiania tej spółki gdyż większość przedsiębiorców o tym zapomina. W związku z tym mówiąc o majątku wspólników służącym do prowadzenia spółki lepiej posługiwać się określeniem „wspólny majątek wspólników” zamiast … Czytaj dalej

Wkład w SPÓŁCE CYWILNEJ.

Aby rozpocząć działalność wskazane jest posiadanie „czegoś” co mogłoby pomóc w jej prowadzeniu. „Czymś” takim jest wkład. Wniesienie wkładu nie jest ustawowym obowiązkiem każdego wspólnika. Powstanie tego obowiązku zależy tylko i wyłącznie od postanowień umowy spółki. Umowa może zobowiązywać dowolnie, … Czytaj dalej

Oddelegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do zarządu.

Do kompetencji rady nadzorczej należy między innymi delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu. Obecnie można delegować członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu wtedy, gdy: – członkowie zarządu zostali odwołani, – złożyli rezygnację – z … Czytaj dalej

Co to jest ta FIRMA ?

Firma to potoczne określenie na działalność. W takim znaczeniu użyłem ją w nazwie bloga. Chcąc jednak zająć się tworzeniem własnego biznesu pamiętać należy przede wszystkim jaka jest konotacja prawna słowa FIRMA. Przedsiębiorca działa pod firmą. Obecnie kwestie firmy reguluje Kodeks … Czytaj dalej

Nieformalne zgromadzenie w spółce akcyjnej.

Spółka akcyjna to najbardziej sformalizowana ze spółek ale również tutaj  można szybko zwołać walne zgromadzenie. Wymaga to niestety porozumienia pomiędzy wszystkimi akcjonariuszami. Zgodnie bowiem z art. 405 §  1 k.s.h. uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli … Czytaj dalej